Kontakta Woken


Björn Holmberg,

Mail: bjorn@woken.se
Telefon: 070-258 24 37

Postadress:
woken c/o Björn Holmberg
Dagsverksvägen 229
163 55 Spånga

____________________________________________________________________________________
Allt material på sidan såsom bilder, texter, filmer, mm, ägs av woken.se
och får inte användas för till exempel annonser som inte är direkt kopplade till Woken.
Med woken avses bilen, teamet, hemsidan eller Björn Holmberg som person.
Hittar du något olämpligt på sidan, eller en bild på din bil du gärna vill använda
så vore det föredömligt att kontakta mig på lämpligt sätt.
Med vänlig hälsning Björn HolmbergTillbaks