Vill du länka till woken.se?
Varsågod.
Loggan finns lite överallt och är fri att använda i kopplingar till sidan.
Döskallen i loggan är ritad av, och ägs av mig Björn Holmberg.
Den får inte användas i andra samanhang än tillsammans med texten WOKEN.SE

Frågor på detta?
bjorn325@carmaniacs.netBack